Proceduri


Hotărârea nr. 915 din 14 decembrie 2017 privind modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1418/2006 pentru aprobarea Metodologie de evaluare externă, a standardelor, a standardelor de referință și a listei indicatorilor de performanță a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior

În ședința Consiliului ARACIS din data de 17.02.2011, în urma analizării modului de implementare a noilor prevederi legislative, s-a adoptat Decizia nr. 4.

În urma unor solicitări venite la ARACIS din partea instituțiilor de învățământ superior, în special după intrarea în vigoare a Legii nr. 1/2011 (Legea educației naționale) și publicarea Deciziei nr. 4, s-a adoptat Decizia nr. 7.

 

Precizări suplimentare în legătură cu depunerea la ARACIS a Rapoartelor de autoevaluare ale programelor de studii universitare de licenţă/masterat în vederea autorizării provizorii/ acreditării/evaluării periodice


Procedura pentru evaluarea externă a calității academice – schimbare calificativ instituțional

În ședința Consiliului ARACIS desfășurate în data de 21.10.2010 a fost aprobată Procedura pentru evaluarea externă a calității academice – schimbare calificativ instituțional.


În ședința Consiliului ARACIS din data de 21.04.2011 a fost aprobată Procedura simplificată de acreditare a programelor de master la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă pentru programele de master care au obţinut acreditarea și calificativul „încredere” la forma de ID în perioada 2008-2010.

ARACIS va primi dosare de completare până la data de 15.06.2011.


Procedura de contestație pentru programe de studii și Procedura de aplicare a Art. 34 din Legea nr. 87/2006 modificată prin OUG nr. 75/2011

Biroul Executiv al Consiliul ARACIS din data 23.11.2011 a aprobat Procedura de contestație pentru programe de studii și Procedura de aplicare a Art. 34 din Legea nr. 87/2006 modificată prin OUG nr. 75/2011.Ghidul activitătilor de evaluare a calitătii programelor de studii universitare și a institutiilor de invătământ superior:

Conform deciziei BEX din data de 07/03/2019, pentru dosarele de autoevaluare a programelor universitare de licență (autorizare provizorie, acreditare, evaluare periodică) depuse la ARACIS după data de 1 Aprilie 2019, evaluarea se va realiza utilizând pachetele de documente care pot fi accesate la următoarele adrese:

1. Autorizare de funcționare provizorie

Anexele de mai jos se vor aplica la evaluările externe începând cu 1 noiembrie 2019:

-Anexa 3 FV - Autorizare - Octombrie 2019

-Anexa 4 FV - Autorizare - Octombrie 2019

-Anexa 6 FV - Autorizare - Octombrie 2019

-Fișa de vizită - Autorizare - Octombrie 2019

- Extras PV și Raport comisie de experți permanenți - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport consiliu - Autorizare - Aprilie 2019

- Raport sintetic comisie de vizită - Autorizare - Aprilie 2019

2. Acreditare/evaluare periodică

Anexele de mai jos se vor aplica la evaluările externe începând cu 1 noiembrie 2019:

- Anexa 3 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 4 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 5 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Anexa 7 FV - Acreditare și evaluare periodică Licență - Octombrie 2019

- Extras PV și Raport comisie experți permanenți - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Extras PV și Raport comisie experți permanenți - Acreditare și evaluare periodică Licență EUR ACE - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Fișa de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență EUR-ACE - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Acreditare Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

- Raport Consiliu - Evaluare periodică Licență EUR-ACE - Aprilie 2019

- Raport sintetic Comisie de vizită - Acreditare și evaluare periodică Licență - Aprilie 2019

Partea I - Evaluarea externă în vederea acreditării programelor de studii (de licență și de masterat) - varianta modificată
* etapa I - evaluarea externa în vederea autorizarii provizorii a programelor de studii (autorizare de program)
* etapa a II-a - evaluarea externa în vederea acreditarii programelor de studii (acreditare de program)

Fișa vizitei în vederea  acreditării programelor universitare de masterat
Anexa 1 la Fișa vizitei în vederea  acreditării programelor universitare de masterat
Modificările referitoare la evaluarea programelor de studii universitare de masterat aduse Ghidului Partea I

Anexa 5

Varianta veche poate fi accesată aici

În ședința Consiliului ARACIS din data de 19.12.2013 au fost aprobate noile fișe de vizită pentru evaluarea programelor de studii universitare de licență în vederea acreditării şi evaluaării periodice, la forma de învățământ cu frecvență. Noile fişe vor fi utilizate de comisiile de vizită începând cu data de 10.02.2014.

Fişa vizitei acreditare/evaluare periodică

Coperta fişei vizitei

Varianta actualizată a fișei de vizită pentru autorizarea unui program de studiu de licență se găsește mai jos (publicat astăzi 29.02.2016):

Fișa vizitei

În urma analizei observaţiilor primite vă informăm că a fost aprobată varianta finală a Procedurilor privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master. Noile proceduri vor intra în vigoare începând cu 28.04.2014.

Partea a II-a - Evaluarea externă în vederea autorizării/acreditării instituționale

Partea a III-a - Evaluarea externă a calității academice din instituțiile de invățământ superior acreditate

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.01.2009 au fost aprobate modificări ale Ghidului Partea a III-a (Evaluarea externă a calității academice din instituțiile de învățământ superior acreditate):

Modificări ghid (29.01.2009)

Fișa suplimentară

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.11.2010 au fost aprobate modificări ale Ghidului Partea a III-a (Evaluarea externă a calității academice din instituțiile de învățământ superior acreditate):

Modificări ghid (25.11.2010)

Anexa 5
Anexa 6

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.01.2015 au fost aprobate modificări ale Ghidului Partea a III-a (Evaluarea externă a calității academice din instituțiile de învățământ superior acreditate):

Modificări ghid (29.01.2015)

 

 


Partea a IV-a - Evaluarea externă a Departamentelor pentru pregătirea personalului didactic (DPPD)


Partea a V-a - Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin invățământ la distanță (ID)

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 19.12.2013 au fost aprobate noile fișe de vizită pentru evaluarea programelor de studii universitare de licență la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Varianta actualizată a fişei de vizită se găseşte mai jos:

Fişa vizitei

Coperta fişei vizitei

Varianta publicată iniţial poate fi găsită accesând această pagină.

Partea a VI-a - Evaluarea externă a programelor de studii oferite prin invățământ cu frecvență redusă (IFR)

În ședința Consiliului ARACIS din data de 19.12.2013 au fost aprobate noile fișe de vizită pentru evaluarea programelor de studii universitare de licență la formele de învățământ la distanță și cu frecvență redusă.

Varianta actualizată a fişei de vizită se găseşte mai jos:

Fişa vizitei

Coperta fişei vizitei

Varianta publicată iniţial poate fi găsită accesând această pagină.


Procedură simplificată de acreditare a programelor de master la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă pentru programele de master care au obţinut acreditarea și calificativul „încredere” la forma de ID în perioada 2008-2010

Procedura_ID-IFR.zip


Standarde și linii directoare pentru certificarea EUR-ACE®

Standarde și linii directoare pentru certificarea EUR-ACE® a programelor de studii din domeniul fundamental științe inginerești

Metodologia de evaluare externă a programelor de studii din domeniul științelor inginerești în vederea evaluării periodice și acordării certificării EUR-ACE

Ghid pentru autoevaluarea programelor de studii și evaluarea externă în vederea obținerii certificării EUR-ACE®

Fişa de evaluare a îndeplinirii standardelor ENAEE pentru certificarea EUR-ACE®


Standarde specifice ale comisiilor de specialitate - care nu mai sunt în vigoare

Standarde_specifice_care_nu_mai_sunt_in_vigoare_02_1_.rar


Standarde specifice ale comisiilor de specialitate care sunt în vigoare

Standardele specifice privind evaluarea externă a calității academice la programele de studii universitare de licență și de master, actualizate după consultarea cu instituțiile de învățământ superior (28.12.2016):

C1: Științe exacte și științe ale naturii (actualizate la data de 09.08.2018)

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice (actualizat la data de 25.01.2018)

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării (actualizate în data 26.09.2019)

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie (actualizat în data de 28.02.2019)

C6&C7: Științe economice I și II (actualizate în data de 27.04.2017)

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport (actualizate în data de 27.07.2018)

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară (actualizat în data 27.07.2017)

C10&C11: Științe inginerești 1 și 2 [partea I, partea a II-a și partea a III-a] (partea I actualizată în data 11.11.2019, partea a II-a actualizată în data 11.11.2019 și partea a III-a actualizată în data 28.06.2018)

C12: Științe medicale (actualizate în data de 24.05.2018)

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

 

Evaluarea externă a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

În data de 30/05/2017 Consiliul ARACIS a aprobat conținutul Standardelor specifice și documentele subsecvente de evaluare pentru Programul pregătitor de limba română pentru cetățenii străini:

1. Metodologie de evaluare externă - An pregătitor (actualizat 02.04.2018)

2. Standarde specifice - An pregătitor

3. Fișa vizitei - An pregătitor (actualizat 02.04.2018)

 

Instituțiile de învățământ superior pot declanșa procedura de acreditare/evaluare externă a Programului pregătitor de limba română pentru cetățenii străini, prin depunerea unui dosar de autoevaluare întocmit conform cu Metodologia de evaluare externă - An pregătitor începând cu data de 10 iulie 2017.

 

Decizie de modificare a standardelor specifice - Științe medicale

Decizie_modificare_standarde_-_Stiinte_medicale.pdf

Informații suplimentare

Condiţiile cumulative pe care trebuie să le îndeplinească o instituţie de învăţământ superior acreditată pentru a se încadra în prevederile art. 5, alin. (3) din Anexa la OMEN nr. 3179/2015

 

Procedura de evaluare incepe cu transmiterea catre ARACIS a Cererii pentru initierea procedurilor de evaluare.

Cerere - program pregătitor de limba română pentru cetățenii străini

Procedura de evaluare EUR-ACE începe cu transmiterea către ARACIS a Cererii pentru inițierea procedurilor de evaluare în vederea acordării certificării EUR-ACE

Procedură de numire a membrilor în comisiile de experți evaluatori în cadrul proceselor de evaluare externă a programelor de studii universitare de licență și a domeniilor de studii universitare de masterat

 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului ARACIS nr. 126 din 31.10.2019 și HG nr. 1731/16.12.2006, începând cu data de 01.12.2019, valoarea tarifelor de evaluare externă privind autorizarea, acreditarea și evaluarea periodică a programelor de studii universitare ale instituțiilor de învățământ superior şi valoarea tarifelor de acreditare instituțională și de evaluare externă a calității academice, percepute de ARACIS, sunt după cum urmează:

Tarife noi Hotărâre Consiliu 126/31.10.2019

 

Hotararea de Guvern nr. 1731/2006 a stabilit modul de calcul al tarifelor pentru fiecare tip de evaluare. In conformitate cu Hotararea Biroului Executiv al Consiliululu ARACIS, pentru un tarif de referinta de 3743 lei, tarifele stabilite incepand cu data de 1 noiembrie 2007 sunt prezentate in fisierul de mai jos.

Tarifele ARACIS

Rapoartele de evaluare internă trimise spre evaluare academică la „Agenţia Română de Evaluare a Calităţii în Învăţământul Superior“ se vor înscrie pe suport de hârtie. Pentru anexe se vor prezenta şi 3 CD-uri pentru studiul comisiilor de specialitate. 
Dosarele se leagă în coperţi de carton. Filele dosarelor se numerotează în colţul din dreapta sus. În cazul dosarelor compuse din mai multe volume, filele se numerotează începând cu numărul unu pentru fiecare volum.
La sfârşitul dosarului se va înscrie: „Prezentul dosar conţine …..file “ în cifre şi între paranteze, în litere, după care semnează şi se pune data certificării.( Legea Arhivelor Naţionale nr.16/IV/1996.)

Hotararea Consiliului ARACIS nr. 73/28.09.2017 privind aprobarea Codului de etica

Codul de etică profesională aprobat in 28 septembrie 2017

Hotărâre numire Comisie permanentă de etică

Raportul privind modificări substanțiale (Substantive Changes Report) - publicat astăzi 21.03.2016

Urmare a deciziei Consiliului ARACIS din 30 Mai 2017 Procedurile privind acreditarea/evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de master, au fost actualizate pentru a permite:

a) modificarea capacității de școlarizare a unor programe de studii universitare de master încadrate în domenii de master acreditate (în culoare galbenă);

b) dezvoltarea unor programe de studii universitare de master cu predare în mai multe limbi străine de circulație internațională (în culoare cyan).

Ghidul de evaluare externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat

Extras Proces-verbal încadrare program master în domeniu

 

 ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE