Informatii pentru angajatori

Declarația de la Bologna reprezintă, pentru țările semnatare, o nouă abordare a studiilor universitare prin crearea unui Spațiu European al Învățământului Superior. În prezent în cadrul procesului Bologna se urmărește finalizarea unor obiective importante cum sunt:

•    Stabilirea unui sistem ușor de recunoaștere și comparare a diplomelor;

•    Adoptarea unui sistem bazat pe trei cicluri de studii: licență, masterat și doctorat;

•    Folosirea unui sistem de credite transferabile (ECTS);

•    Promovarea mobilității studenților și cadrelor didactice.

Rolul cheie pe care îl au angajatorii în dezvoltarea și implementarea acestui proces se manifestă, pe lângă contribuția la stabilirea Cadrului Național al Calificărilor, în „gradul de angajare” al absolvenților ca măsură a îndeplinirii unei componente importante a obiectivelor educaționale propuse. Astfel, angajatori reprezintă un actor principal și un partener important în procesul de asigurare a calității în învățământul superior.

ARACIS a pus bazele unei Comisii de experți permanenți a angajatorilor (Comisia 15) precum și a unui registru de experți externi care vor fi implicați în procesul de evaluare, atât la nivel de program cât și la nivel instituțional. Totodată, aceștia vor contribui la analiza conținutului metodologiei, standardelor și a ghidurilor privind asigurarea calității în scopul actualizării acestora în concordanță cu cerințele pieței muncii.

Comisia de experți permanenți a angajatorilor este formată din nouă membrii selectați de către Consiliul ARACIS dintre cei propuși de angajatori din mediul public și din mediul privat. Un criteriu important în selectarea experților evaluatori a fost experiența în domeniul managementului resurselor umane din instituțiile și domeniile pe care le reprezintă.  Activitatea Comisiei de experți permanenți a angajatorilor este sprijinită în procesul de evaluare de un registru de experți externi.

Standarde și informații suplimentare propuse de Comisia angajatorilor în concordanță cu standardele EUR-ACE

Mai jos puteți găsi lista programelor de studii universitare de licență care funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 707/2012. Acest document cuprind toate instituțiile de învățământ superior autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate precum și programele de studii universitare de licență autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate, pentru formele de învățământ zi, la distanță și frecvență redusă.

Hotărârea de Guvern nr. 707/2012

Pentru a afla mai multe detalii cu privire la evaluările efectuate de ARACIS (data evaluării, calificativul obținut), atât la nivel instituțional cât și la nivel de program de studii universitare, vă rugăm să consultați secțiunea Rezultatele evaluării.

Pentru programele de studii universitare de masterat vă rugăm să consultați listele programele de studii universitare de masterat avizate spre acreditare de către ARACIS și acreditate de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării prin OM nr. 4945/2012 și OM nr. 5823/2012. Alte detalii privind programele de studii universitare de masterat aprobate de MECI pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării (www.edu.ro/index.php/articles/c172/).

OM nr. 4945/2012

OM nr. 5823/2012

Pentru informații actualizate și detalii cu privire la programele de studii universitare de masterat  evaluate de ARACIS (data evaluării, calificativul obținut) vă rugăm să consultați secțiunea Rezultatele evaluării.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE