25.06.2014 16:19

Hotărâri 25.06.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.06.2014 au fost analizate și validate 128 de programe de studii universitare, dintre care 93 programe de studii universitare de licență, 34 programe de studii universitare de masterat, 1 program DPPD și trei evaluări instituționale, conform documentului atașat.

De asemenea, Comisia 3 - Științe Juridice din cadrul ARACIS a evaluat un număr de 17 programe de Drept – învățământ cu frecvență din Republica Moldova, la solicitarea Ministerului Educației din Republica Moldova.

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Rapoartele sunt publicate în ordinea în care apar pe documentul „Hotărâri ale Consiliului ARACIS”, document publicat după finalizarea ședinței Consiliului ARACIS.

C1: Ştiinţe exacte

C2: Științe umaniste şi teologie

C3: Ştiinţe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Ştiinţe economice 2

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C12: Ştiinţe medicale

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE