24.07.2014 16:15

Hotărâri 24.07.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 24.07.2014 au fost analizate și validate 133 de programe de studii universitare, dintre care 72 programe de studii universitare de licență, 58 programe de studii universitare de masterat, 3 programe DPPD, șase contestații și două evaluări instituționale, conform documentului atașat.

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Rapoartele sunt publicate în ordinea în care apar pe documentul „Hotărâri ale Consiliului ARACIS”, document publicat după finalizarea ședinței Consiliului ARACIS.

C2: Științe umaniste şi teologie

C3: Ştiinţe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Ştiinţe economice 2

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

Contestaţii
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE