28.08.2014 14:00

Hotărâri 28.08.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.08.2014 au fost analizate și validate două de programe de studii universitare de licență, conform documentului atașat.

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Rapoartele sunt publicate în ordinea în care apar pe documentul „Hotărâri ale Consiliului ARACIS”, document publicat după finalizarea ședinței Consiliului ARACIS.

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE