18.09.2014 14:43

Hotărâri 18.09.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 18.09.2014 au fost analizate și validate 30 de programe de studii universitare, dintre care patru programe de studii universitare de licență, 26 programe de studii universitare de masterat, trei contestații și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

De asemenea, Comisia 3 - Științe Juridice din cadrul ARACIS a reanalizat un număr de patru programe de Drept – învățământ cu frecvență din Republica Moldova, la solicitarea din 14 iulie 2014 a Ministerului Educației din Republica Moldova.

C1: Ştiinţe exacte şi ale naturii

C2: Științe umaniste şi teologie

C3: Ştiinţe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice 1

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Contestaţii
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE