20.10.2014 15:25

Hotărâri 20.10.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 20.10.2014 au fost analizate și validate 21 de programe de studii universitare, dintre care 17 programe de studii universitare de licență, două programe de studii universitare de masterat, două programe DPPD și două contestații, conform documentului atașat.

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă

Contestaţii
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE