27.11.2014 15:15

Hotărâri 27.11.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.11.2014 au fost analizate și validate 98 de programe de studii universitare, dintre care 83 programe de studii universitare de licență, 15 programe de studii universitare de masterat, conform documentului atașat.

C1: Ştiinţe exacte şi ale naturii

C2: Științe umaniste şi teologie

C3: Ştiinţe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice 1

C7: Științe Economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE