18.12.2014 14:00

Hotărâri 18.12.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 18.12.2014 au fost analizate și validate 21 de programe de studii universitare, dintre care 18 programe de studii universitare de licență, un program de studii universitare de masterat și două DPPD-uri, conform documentului atașat.

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE