29.01.2015 13:26

Hotărâri 29.01.2015

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.01.2015 au fost analizate și validate 11  programe de studii universitare, dintre care 9 programe de studii universitare de licență, două programe de studii universitare de masterat și două evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste şi teologie

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE