26.02.2015 15:35

Hotărâri 26.02.2015

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.02.2015 au fost analizate și validate 47  programe de studii universitare, dintre care 31 programe de studii universitare de licență, 16 programe de studii universitare de master și patru evaluări externe a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C1: Ştiinţe exacte şi ale naturii

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe Administrative, ale Educației și Psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe Economice 2

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE