26.03.2015 16:04

Hotărâri 26.03.2015

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.03.2015 au fost analizate și validate 38  programe de studii universitare, dintre care 27 programe de studii universitare de licență, 11 programe de studii universitare de masterat și o evaluare externă a calității la nivel instituțional, conform documentului atașat.

C2: Ştiinţe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C13: Învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE