20.02.2014 13:59

Hotărâri 20.02.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 20.02.2014 au fost analizate și validate 34 de programe de studii universitare, dintre care cinci programe de studii universitare de licență, 28 programe de studii universitare de masterat și un program DPPD, și două contestații, conform documentului atașat.

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Rapoartele sunt publicate în ordinea în care apar pe documentul „Hotărâri ale Consiliului ARACIS”, document publicat după finalizarea ședinței Consiliului ARACIS.

C3: Științe juridice

C5: Științe administrative, ale educaţiei şi psihologie

C8: Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație fizică și Sport

Contestaţii
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE