27.03.2014 14:28

Hotărâri 27.03.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.03.2014 au fost analizate și validate 57 de programe de studii universitare, dintre care 45 programe de studii universitare de licență, 12 programe de studii universitare de masterat și patru evaluări instituționale, conform documentului atașat.

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Rapoartele sunt publicate în ordinea în care apar pe documentul „Hotărâri ale Consiliului ARACIS”, document publicat după finalizarea ședinței Consiliului ARACIS.

C2: Științe umaniste şi teologie

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice 1

C7: Ştiinţe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești I

C11: Științe inginerești II

C12: Ştiinţe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE