17.04.2014 12:39

Hotărâri 17.04.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 17.04.2014 au fost analizate și validate 16 programe de studii universitare, dintre care 13 programe de studii universitare de licență, 3 programe de studii universitare de masterat și o evaluare instituțională, conform documentului atașat.

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Rapoartele sunt publicate în ordinea în care apar pe documentul „Hotărâri ale Consiliului ARACIS”, document publicat după finalizarea ședinței Consiliului ARACIS.

C2: Științe umaniste şi teologie

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE