30.05.2014 12:27

Hotărâri 29.05.2014

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.05.2014 au fost analizate și validate 104 programe de studii universitare, dintre care 79 programe de studii universitare de licență, 24 programe de studii universitare de masterat, un program DPPD și o contestație, conform documentului atașat.

În ședința din 31.05.2012 Consiliului ARACIS a decis publicarea tuturor rapoartelor de evaluare pe site-ul agenției. Rapoartele sunt publicate în ordinea în care apar pe documentul „Hotărâri ale Consiliului ARACIS”, document publicat după finalizarea ședinței Consiliului ARACIS.

C1: Ştiinţe exacte

C2: Științe umaniste şi teologie

C3: Ştiinţe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educației și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Ştiinţe economice 2

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C11: Științe inginerești II

C12: Ştiinţe medicale

Contestaţie
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE