28.05.2019 09:02

Hotărâri 27.05.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.05.2019, au fost analizate și validate 42 programe de studii universitare, dintre care 34 programe de studii universitare de licență, cinci programe de studii universitare de masterat, 50 domenii de studii universitare de masterat, 3 DPPD-uri și o contestație, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă

Contestație
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE