27.06.2019 15:24

Hotărâri 27.06.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.06.2019, au fost analizate și validate 60 programe de studii universitare, dintre care 50 programe de studii universitare de licență, nouă programe de studii universitare de masterat, 20 domenii de studii universitare de masterat, 1 DPPD și două evaluări instituționale, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C2: Științe umaniste și teologie

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C11: Științe inginerești 2

C12: Științe medicale

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE