25.07.2019 13:35

Hotărâri 25.07.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 25.07.2019, au fost analizate și validate 54 programe de studii universitare, dintre care 38 programe de studii universitare de licență, 16 programe de studii universitare de masterat și 29 domenii de studii universitare de masterat, conform documentului atașat.

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C12: Științe medicale
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE