29.08.2019 14:08

Hotărâri 29.08.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 29.08.2019, a fost analizat și validat un program de studii universitare de masterat și trei evaluări instituționale, conform documentului atașat.

C3: Științe juridice
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE