26.09.2019 13:58

Hotărâri 26.09.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.09.2019, a fost analizat și validat un DPPD, conform documentului atașat.

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE