31.10.2019 15:08

Hotărâri 31.10.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 31.10.2019, au fost analizate și validate 27 programe de studii universitare, dintre care 20 programe de studii universitare de licență, cinci programe de studii universitare de masterat, șase domenii de studii universitare de masterat și două DSPP-uri, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C11: Științe inginerești 2
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE