28.11.2019 15:09

Hotărâri 28.11.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 28.11.2019, au fost analizate și validate 29 programe de studii universitare, dintre care 24 programe de studii universitare de licență, trei programe de studii universitare de masterat, 10 domenii de studii universitare de masterat și două DPPD-uri, conform documentului atașat.

C2: Științe umaniste și teologie

C5: Științe administrative, ale educaței și psihologie

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C11: Științe inginerești 2
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE