30.01.2020 15:44

Hotărâri 30.01.2020

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 30.01.2020, au fost analizate și validate 10 programe de studii universitare de licență și 15 domenii de studii universitare de masterat, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE