20.12.2019 08:40

Hotărâri 19.12.2019

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 19.12.2019, au fost analizate și validate 64 programe de studii universitare, dintre care 55 programe de studii universitare de licență, nouă programe de studii universitare de masterat, 37 domenii de studii universitare de masterat și două evaluări instituționale, conform documentului atașat.

C1: Științe exacte și științe ale naturii

C3: Științe juridice

C4: Științe sociale, politice și ale comunicării

C6: Științe economice 1

C7: Științe economice 2

C8: Arte, arhitectură, urbanism, educație fizică și sport

C9: Științe agricole, silvice și medicină veterinară

C10: Științe inginerești 1

C11: Științe inginerești 2

C13: Învățământ la distanță și cu frecvență redusă
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE