28.02.2020 08:55

Hotărâri 27.02.2020

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 27.02.2020, au fost analizate și validate 40 de programe de studii universitare, dintre care 31 programe de studii universitare de licență, opt programe de studii universitare de masterat, un DPPD, 18 domenii de studii universitare de masterat și două evaluări instituționale, conform documentului atașat.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE