08.03.2019 Anunț de concurs pentru Consiliul ARACIS

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – ARACIS, agenţie înscrisă în Registrul European al Agenţiilor de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior – EQAR, scoate la concurs 7 posturi pentru...


31.01.2019 Anunț de concurs pentru două posturi vacante de auditor public intern

ARACIS anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de auditor public intern din cadrul Aparatului tehnic al Agenției.

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru...


17.01.2019 Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de...


15.11.2018 Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

În şedinţa Consiliului ARACIS din data de 31.10.2018 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experţi Permanenţi (de Specialitate) ale ARACIS: C1-Ştiinţe exacte şi ştiinţe ale naturii;...


06.11.2018 Anunț examen promovare

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005, aprobată prin Legea nr. 87/2006 privind asigurarea calităţii educaţiei, cu modificările şi completările...


01.11.2018 Selecția reprezentanților studenților în Comisiile permanente de specialitate

Anunț depunere candidaturi pentru selecția reprezentanților studenților în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS

Procedura de selectare și numire a studenților membri în Comisiile permanente de specialitate ale...


30.07.2018 Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.07.2018 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de Specialitate) ale ARACIS: C1 - Științe exacte și științe ale naturii, C2...


18.06.2018 Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de...


14.06.2018 Anunț promovare personal propriu - Inspector de specialitate gr. II

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată de Legea nr. 87/2006 privind asigurarea...


19.03.2018 Anunț promovare personal propriu

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS, în conformitate cu OUG nr.75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 87/2006, privind asigurarea calităţii...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE