05.01.2018 Anunț depunere candidaturi pentru completarea posturilor vacante ale reprezentanților studenților în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS Comisia C3

În conformitate cu Procedura de selectare și numire a studenților membri în comisiile permanente de specialitate, adoptată de Consiliul ARACIS în data de 28 septembrie 2016, studenții membri în Registrul Național al Evaluatorilor...


11.12.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Inspector de specialitate gr. II

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată de Legea nr. 87/2006 privind...


08.12.2017 Anunț depunere candidaturi pentru completarea posturilor vacante ale reprezentanților studenților în Comisiile permanente de specialitate ale ARACIS

 

În conformitate cu Procedura de selectare și numire a studenților membri în comisiile permanente de specialitate, adoptată de Consiliul ARACIS în data de 28 septembrie 2016, studenții membri în Registrul Național al...


08.11.2017 Anunț de concurs - proiect QAFIN

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învătământul Superior – ARACIS anunță scoaterea la concurs a 3 (trei) posturi contractuale de execuție, temporar vacante, pe perioada determinată de implementare a proiectului...


06.11.2017 Anunț examen - Expert gr IA - Promovare

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările şi completările ulterioare, aprobată şi modificată de Legea nr. 87/2006 privind...


02.11.2017 Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de Experți Permanenți ale ARACIS - Comisia 4

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 19.10.2017 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiei 4 - Ştiinţe Sociale, Politice și ale Comunicării de Experți Permanenți (de Specialitate) a...


18.10.2017 Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de...


18.07.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Inspector de specialitate gr II

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, în conformitate cu OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Inspector de...


18.07.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Administrator sistem informatic gr IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, în conformitate cu OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Administrator sistem...


18.07.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Inspector de specialitate gr. II cu atribuții în cadrul Serviciului Experți și inspectori de specialitate

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, în conformitate cu OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Inspector de...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE