12.06.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Expert gr. IA - asigurarea internă a calitatii (poziția 65 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Expert gr. IA - asigurarea internă a calității (poziția 65 din Statul de funcții al ARACIS) cu...


17.05.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Auditor public intern gr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Auditor public intern gr. IA (poziția 66 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții în cadrul...


17.05.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Auditor public intern gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Auditor public intern gr. I (poziția 67 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții în cadrul...


17.05.2017 Anunț de concurs pentru postul de Expert achiziții publice gr. IA

ARACIS, în conformitate cu OUG nr.75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Expert achiziții publice gr. IA (poziția 54 din Statul de funcții al ARACIS).

Postul va fi...


17.05.2017 Anunț de concurs pentru două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. II

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. II (pozițiile 5 și 8 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții...


17.05.2017 Anunț de concurs pentru două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. I

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a două posturi vacante de Inspector de specialitate gr. I (pozițiile 8 și 11 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții în...


20.04.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Expert gr. IA - asigurarea internă a calitatii (poziția 65 din Statul de funcții al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS anunță scoaterea la concurs a postului vacant de Expert gr. IA - asigurarea internă a calității (poziția 65 din Statul de funcții al ARACIS) cu atribuții...


22.03.2017 Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de...


22.03.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Auditor public intern gr. I (poziția 67 din Statul de functii al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor...


22.03.2017 Anunț de concurs pentru postul vacant de Auditor public intern gr. IA (poziția 66 din Statul de functii al ARACIS)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/2005 cu modificările și completările ulterioare, anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Auditor public...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE