20.10.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt PL IV

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS implementează, până în luna decembrie 2015, proiectul "Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior românesc...


22.07.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt în cadrul Pachetului de lucru V (Redactori și tehnoredactori)

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior continuă implementarea, până în luna octombrie 2015, a proiectului “Dezvoltarea și consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior...


13.07.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt în cadrul pachetului de lucru PL IV

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS în perioada decembrie 2014 - septembrie 2015, implementează proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de...


01.07.2015 Anunț de concurs Îngrijitoare tr. IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Îngrijitoare tr.IA din cadrul Biroului Administrativ (poziția 27 din Statul de funcții al...


01.07.2015 Anunț de concurs Inspector de specialitate gr. II

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Inspector de specialitate gr. II din cadrul Serviciului experţi şi inspectori de specialitate -...


09.04.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt în cadrul pachetului de lucru PL V

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior continuă implementarea, până în luna octombrie 2015, a proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ superior...


02.02.2015 Anunț de concurs pentru ocuparea unui post de Expert gr.IA

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior anunță scoaterea la concurs a unui post vacant de Expert gr. IA din cadrul Serviciului Financiar-Contabilitate (poziția 21 din statul de funcții al ARACIS)....


14.01.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt în cadrul pachetului de lucru PL V

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior continuă implementarea, până în luna octombrie 2015, proiectului “Dezvoltarea și consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior...


12.01.2015 Anunț selecție experți pe termen scurt în cadrul pachetului de lucru PL IV

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS în perioada decembrie 2014 - septembrie 2015, implementează proiectul ”Dezvoltarea și consolidarea culturii calității la nivelul sistemului de învățământ...


19.12.2014 Anunț de concurs pentru selecția membrilor Consiliului ARACIS (8 posturi)

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - ARACIS, agenție listată în Registrul European al Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior - EQAR, scoate la concurs 8 posturi pentru Consiliu...
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE