18.11.2019 11:40

Programul vizitelor de evaluare externă (18.11.2019-22.11.2019)

 

Conform deciziei Biroului Executiv al ARACIS, în perioada 18.11.2019-22.11.2019 vor fi efectuate vizite pentru evaluarea externă instituțională sau evaluarea externă a programelor de studii universitare de licenţă sau masterat, în vederea autorizării funcţionării provizorii, acreditării sau evaluării periodice, în următoarele instituții de învăţământ superior:

1. Universitatea „Ovidius” din Constanța

2. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

3. Universitatea de Vest din Timișoara

4. Universitatea Națională de Arte din București

5. Universitatea din Craiova

6. Universitatea Româno-Americană din București

7. Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

8. Unviersitatea „Petrol-Gaze” din Ploiești

9. Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

10. Universitatea din Oradea

11. Universitatea „Valahia” din Târgoviște

12. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

13. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

14. Universitatea „Artifex” din București
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE