13.05.2019 13:45

Anunț de concurs pentru postul temporar vacant de Expert extern Gender Equality Policies - expert în elaborarea unor scheme de derulare a activităților privind politicile egalității de șansă

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior anunță scoaterea la concurs a postului temporar vacant de EXPERT extern Gender Equality Policies - expert în elaborarea unor scheme de derulare a activităților privind politicile egalității de șansă din cadrul proiectului “TAking a Reflexive approach to Gender Equality for Institutional Transformation” – Project Number: 741672, în cadrul programului Orizont 2020.

Anunț de concurs

Cerere de înscriere

Centralizator nominal privind rezultatele concursului

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE