22.05.2019 13:49

Anunț de concurs pentru ocuparea a 5 posturi contractuale de execuție vacante din cadrul Aparatului tehnic al ARACIS

 

Condițiile de participare sunt cele prevăzute de Anexa la H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru posturile scoase la concurs vor fi încheiate contracte de muncă cu durată nedeterminată:

- 2 posturi contractuale vacante, de execuție Expert gr. IA din cadrul Serviciului experţi şi inspectori de specialitate acreditare si asigurarea calităţii studii universitare;

- 1 post contractual vacant, de execuție Inspector de specialitate gr. I din

cadrul Serviciului relații publice, registratură, arhivă şi secretariat;

- 1 post contractual vacant, de execuțíe de Consilier juridic gr. IA

- 1 post contractual vacant, de execuțíe de Muncitor tr. I - cu timp parțial (4

ore/zi)

Anunț de concurs

Cerere de înscriere la concurs

Rezultate selecție concurs Inspector de specialitate 1 (afisat astazi 12.06.2019)

Rezultate selecție concurs Expert IA (afisat astazi 12.06.2019)

Rezultate concurs probă scrisa - Expert Gr. IA (afisat astazi 18.06.2019)

Rezultate concurs probă scrisă - Inspector de specialitate Gr. I (afisat astazi 18.06.2019)

Rezultate finale concursuri pentru ocupare posturi vacante ARACIS (afisat astazi 19.06.2019)

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE