14.10.2019 10:00

Anunț depunere candidaturi pentru ocuparea locurilor disponibile în Comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS

 

În ședința Consiliului ARACIS din data de 26.09.2019 s-a hotărât scoaterea la concurs a locurilor vacante din cadrul Comisiilor de Experți Permanenți (de Specialitate) ale ARACIS: C2 -Științe Umaniste și Teologie; C3 - Științe juridice; C5 - Științe administrative, ale Educației și Psihologie; C8 – Arte, Arhitectură, Urbanism, Educație Fizică și Sport; C11 - Științe Inginerești 2.

Numărul de locuri și domeniile pentru care se organizează concursul de selectare sunt prezentate în Anexa 1, care face parte integrantă din acest anunț.

Concursul de derulează în concordanță cu „Procedura de selectare și numire a membrilor cadre didactice în comisiile de experți permanenți (de specialitate)” aprobată de Consiliul ARACIS în data de 19.10.2017.

Anunt si calendar pentru completarea comisiilor de specialitate ARACIS

Procedura de selectare și numire a membrilor cadre didactice în comisiile de experți permanenți (de specialitate)

Cerere de înscriere la concurs

Situatie dosare eligibile depuse pentru comisiile permanente ale ARACIS (publicat 12.11.2019)

Planificarea susținerii interviurilor în cadrul concursurilor pentru ocuparea locurilor vacante în comisiile de experți permanenți (de specialitate) ale ARACIS (publicat astăzi 19.11.2019)

Rezultatul analizei proceselor verbale în Biroul Executiv al Consiliului ARACIS în vederea validării procedurii de concurs și a candidaților selectați (publicat astazi 13.12.2019)

Rezultate proces selectare comisii permanente ale ARACIS (publicat astazi 20.12.2019)
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE