24.10.2019 08:15

Anunț de selecție experți (redactor și tehnoredactor)

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), cu sediul în Bdul. Mărăști nr. 59, sector 1, București, cod fiscal 18476245, telefon 021 206 7602, anunță selecția de experți pentru serviciile de redactare și tehnoredactare a articolelor propuse pentru a fi publicate în Revista pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior vol. 9, nr. 1 și 2/ 2019 (Quality Assurance Review for Higher Education - QAR).

În vederea asigurării transferului de bune practici și a comunicării între experții interni și externi, precum și pentru promovarea dezvoltării unei culturi a asigurării calității în învățământul superior, ARACIS publică, semestrial/ anual Revista QAR.

Revista este editată din fondurile proprii ale ARACIS şi, în această etapă, asigură și sustenabilitatea proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc - QUALITAS”, Contract POSDRU/155/1.2/S/141894.

Anunț redactori și tehnoredactori QAR

Cerere de înscriere

Tabel rezultate QAR

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE