Aparatul Tehnic

 

I. Direcţia Asigurarea Calităţii - Serviciul Experţi şi Inspectori de specialitate - Acreditare şi Asigurarea Calităţii - Studii universitare

tel: 021 2067 621

 

II. Direcţia Economică - director Ion TĂNASE - tel: 021 2067 603

A. Şef Serviciu Financiar-Contabilitate - Ileana TĂURECI - tel: 021 2067 631

B. Şef Birou administrativ - Daniela DRAGNEA - tel: 021 2067 615

 

III. Direcţia Organizare, Informatizare, Resurse Umane şi Achiziţii publice - director Marinela LOLEA - tel: 021 2067 623

A. Serviciul Relaţii publice, Registratură, Arhivă şi Secretariat

Secretariat - tel: 021 2067 600/021 2067 602

Registratură - tel: 021 2067 607

Relaţii publice - tel: 021 2067 620

B. Compartiment Achiziţii publice - tel: 021 2067 610

C. Compartiment Resurse Umane - tel: 021 2067 623

D. Compartiment Informatizare - tel: 021 2067 627

 

IV. Direcţia Relaţii Internaţionale, Proiecte şi Cooperare - director prof. univ. dr. ing. Radu-Mircea DAMIAN

A. Serviciu Relaţii Internaţionale, Implementare Proiecte, Comunicare şi Organizare evenimente - Adina NICĂ - tel: 021 2067 632

V. Biroul Juridic şi de Asigurare Internă a Calităţii - şef Birou cons. jur. Emilia Georgiana MIRCEA - tel: 021 2067 626ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE