Registrul Național al Evaluatorilor (RNE)

În conformitate cu O.U.G. 92/18.12.2012 - art. 19 alin. 10, „pot fi experţi evaluatori ai ARACIS cadrele didactice titulare sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu grad didactic de conferenţiar sau profesor universitar, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei.

În şedinţa sa din data de 18.09.2014, Consiliului ARACIS a hotărât că pot fi experţi evaluatori ai ARACIS cadre didactice titulare sau care îşi continuă activitatea didactică cu aprobarea senatului universitar, cu gradul didactic de conferenţiar sau profesor universitar, cu experienţă în asigurarea calităţii educaţiei, care sunt angajaţi ai universităţilor acreditate. Pentru mai multe informaţii puteţi gasi în documentul ataşat.

Platforma online de înregistrare şi evaluare a experţilor, pe baza metodologiei şi a standardelor actuale ale ARACIS (pfe.aracis.ro) are ca obiectiv principal crearea şi actualizarea permanentă a unei baze de date cu evaluatorii ARACIS, din care se generează RNE.

1. Experţii evaluatori care îndeplinesc cerinţele legale în vigoare la art. 19, alin. 10 din O.U.G. 92/2012 şi care au susţinut evaluarea online pe platformă sunt reconfirmaţi în RNE.

Vizualizează Registrul Național de Evaluatori ARACIS

Vizualizează Registrul Național de Evaluatori Internaționali ARACIS

Vizualizează Registrul de Experți Evaluatori ARACIS - Conducători de doctorat

Vizualizează Registrul Național de Evaluatori ARACIS - Studenți

Vizualizează Registrul Angajatorilor

 

2. Cadrele didactice care îndeplinesc cerinţele legale în vigoare la art. 19, alin. 10 din O.U.G. 92/2012 (profesori şi conferenţiari) şi care doresc să devină experţi evaluatori ARACIS se pot înscrie în RNE, urmând să susţină evaluarea online pe platformă.

Prezentarea platformei și manualul de utilizare al acesteia se găsesc la adresa pfe.aracis.ro.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa: departament.acreditare@aracis.ro

 


Notă: Membrii Registrului de evaluatori care dețin funcții de demnitate publică sau de rector, nu vor fi convocați pentru activități de evaluare academică pe perioada mandatului.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE