Implicarea Studenților în Activitatea ARACIS

În activitatea Consiliului Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior sunt implicați, conform legii, și doi reprezentanți ai asociaților studențești cu statut de observator. La dezbaterile fiecărei ședințe a Consiliului ARACIS participă câte un reprezentant al ANOSR și UNSR.

Începând cu anul 2009, în cadrul evaluărilor externe a programelor de studii universitare de licență evaluate periodic și a celor de masterat au început să participe, în echipele de vizită evaluatori studenți, desemnați de reprezentanți ai organizațiilor studențești.

La evaluările externe instituționale participă, conform procedurii, ca parte integrantă a echipei de vizită, câte un reprezentant al celor două organizații studențești, desemnați de către acestea. Reprezentații studenților din echipa de vizită participă la toate activitățile ocazionate de vizita de evaluare și elaborează un raport separat care, alături de rapoartele întocmite de ceilalți membrii ai echipei de vizită, fundamentează Raportul Consiliului ARACIS.ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE