24.03.2017 11:45

Sesiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în perioada 23 - 24 februarie 2017, la Universitatea "Transilvania" din Braşov, o sesiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS (RNE ARACIS) în intervalul 2014 - 2016.

La această sesiune au participat peste 100 de experți evaluatori înscriși în RNE ARACIS, alături de membri ai Consiliului ARACIS, președinți și secretari ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS.

Prezentările susținute în plen pe durata sesiunii sunt următoarele:

  1. Asigurarea calității educației în învățământul superior. Realități și Perspective - Prof. dr. Iordan Petrescu
  2. Sistemul de învăţământ superior românesc - date statistice - Conf. dr. Emilia Gogu
  3. Evaluarea externă a calităţii învăţământului superior din România; ARACIS: misiune, obiective, instrumente, structuri administrative şi executive - Prof. dr. Vasilica Stan
  4. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă ale ARACIS: prezentare generală şi compatibilitatea cu noile standarde şi linii directoare europene (ESG) - Prof. dr. Radu Damian, Insp. Carmen Mirian
  5. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior: prezentare generală (scop, proceduri, calendar, mijloace şi instrumente) - Prof. dr. Ioan Ianoş, Prof. dr. Lucian Georgescu
  6. Elemente de etică şi conduită pe durata vizitelor de evaluare externă - Prof. dr. Vasilica Stan, Prof. dr. Anton Hadăr
  7. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „personalul didactic",  „conţinutul procesului de învăţământ", şi la „rezultatele învăţării" - Prof. dr. Adrian Opre, Prof. dr. Ladislau Nagy, Stud. Vlad Cherecheş
  8. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „studenţi" şi la „cercetarea ştiinţifică" - Prof. dr. Lucian Georgescu, Stud. Vlad Cherecheş
  9. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „baza materială" şi la „activitatea financiară" şi la „activitatea managerială şi structurile instituţionale" - Prof. dr. Mădălin Bunoiu, Prof. dr. Gheorghe Grigoraş
  10. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „managementul calităţii" - Prof. dr. Nicoleta Corbu, Prof. dr. Dorian Cojocaru, Prof. dr. Vasilica Stan

 

Programul sesiunii de formare

Fotografii sesiune de formare (arhivă rar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE