13.04.2017 14:41

O nouă sesiune de formare a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în perioada 16 - 17 martie 2017, la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu, a doua sesiune de formare din anul 2017 a experţilor evaluatori înscrişi în Registrul Naţional al Evaluatorilor ARACIS (RNE ARACIS) în intervalul 2014 - 2016.

La această sesiune au participat peste 150 de persoane, respectiv experți evaluatori înscriși în RNE ARACIS, membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, studenți evaluatori membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, lectori și reprezentanți ai personalului tehnic al ARACIS.

Prezentările susținute în plen pe durata sesiunii sunt următoarele:

 1. Asigurarea calității educației în învățământul superior. Realități și Perspective - Prof. dr. Iordan Petrescu
 2. Sistemul de învăţământ superior românesc - date statistice - Conf. dr. Emilia Gogu
 3. Evaluarea externă a calităţii învăţământului superior din România; ARACIS: misiune, obiective, instrumente, structuri administrative şi executive - Prof. dr. Vasilica Stan
 4. Metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă ale ARACIS: prezentare generală şi compatibilitatea cu noile standarde şi linii directoare europene (ESG) - Prof. dr. Radu Damian, Insp. Carmen Mirian
 5. Evoluţii la nivel european şi naţional ale asigurării calităţii în învăţământul superior - Prof. dr. Radu Damian, Insp. Carmen Mirian
 6. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii universitare şi a instituţiilor de învăţământ superior: prezentare generală (scop, proceduri, calendar, mijloace şi instrumente) - Prof. dr. Ioan Ianoş, Insp. Oana Sârbu
 7. Elemente de etică şi conduită pe durata vizitelor de evaluare externă - Prof. dr. Vasilica Stan, Prof. dr. ing. Anton Hadăr
 8. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „personalul didactic",  „conţinutul procesului de învăţământ" şi la „rezultatele învăţării" - Prof. dr. Adrian Opre, Stud. Vlad Cherecheş
 9. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „cercetarea ştiinţifică" - Prof. dr. ing. Simona Lache
 10. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „studenţi" - Stud. Nicolae Tunsoiu
 11. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „baza materială" şi la „activitatea financiară" şi la „activitatea managerială şi structurile instituţionale" - Prof. dr. Gheorghe Grigoraş, Prof. dr. Mădălin Bunoiu
 12. Evaluarea externă a calităţii programelor de studii: identificarea, constatarea şi consemnarea aspectelor referitoare la „managementul calităţii" - Prof. dr. Nicoleta Corbu, Prof. dr. Dorian Cojocaru, Prof. dr. Vasilica Stan
 13. Standardele EUR-ACE aplicate în evaluarea programelor de studii din România (din domeniul științelor inginerești): scop, proceduri, instrumente - Prof. dr. ing. Simona Lache
 14. Rezultate preliminare ale sondajului de opinie privind activitatea ARACIS: date statistice, analiza SWOT, tendinţe - Coordonator:  Prof. dr. ing. Simona Lache;

Prezentare Conf. dr. Emilia Gogu

Prezentare Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru

Prezentare Prof. dr. Ştefan Stanciu, Prof. dr. Nicoleta Corbu

Programul sesiunii de formare

Fotografii sesiune de formare (arhiva rar)

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE