09.11.2017 09:41

Comunicat de presă

 

Sesiunea de formare a persoanelor responsabile cu asigurarea calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior din România și a membrilor Comisiilor de experți permanenți de specialitate

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) organizează, în data de 10 noiembrie 2017, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, o nouă sesiune de formare a persoanelor responsabile cu asigurarea calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior din România și a membrilor Comisiilor de experți permanenți de specialitate.

La sesiune vor participa aproximativ 200 de persoane, respectiv persoanele responsabile cu asigurarea calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior din România, cadre didactice și studenți membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, lectori și reprezentanți ai personalului tehnic al ARACIS.

Principalele subiecte care vor fi prezentate şi dezbătute pe durata acestei sesiuni sunt următoarele:

  1. Oferta și cererea de programe de studii universitare de masterat în date statistice;
  2. Înființarea unui nou domeniu de studii universitare de masterat și încadrarea unui program de studii într-un domeniu existent;
  3. Evaluarea periodică a domeniilor de studii universitare de masterat:
    • Etape/ proceduri. Întocmire dosare de autoevaluare;
    • Indicatori de performanță.

Prin organizarea acestei sesiuni, ARACIS își continuă activitatea de a oferi sprijin și formare angajaților din instituțiile de învățământ superior, în scopul orientării acestora către îmbunătățirea activității lor de asigurare a calității, precum și în vederea sprijinirii și dezvoltării capacității acestora de autoevaluare. În același timp, prin astfel de acțiuni, ARACIS își continuă activitatea de perfecționare a experților evaluatori proprii.

În cursul anului 2017, ARACIS a mai organizat alte două sesiuni de formare la care au participat peste 250 de experți evaluatori înscriși în Registrul Național al Evaluatorilor ARACIS.

09 noiembrie 2017

ARACIS, Biroul Comunicare și Relații Publice

E-mail: office@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE