12.10.2010 15:35

Comunicat de presă

 

În perioada 14-16 octombrie 2010 va avea loc în Sinaia a doua Conferință Internațională organizată de ARACIS (ISQM 2010 – Institutional Strategic Quality Management) în cadrul programului finanțat din Fondul Social European din cadrul proiectului „Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și instituțional“ (contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1).

Agenda conferinței cuprinde o serie de activități organizate în cadrul numeroaselor sesiuni paralele. Conferința va analiza provocările și problemele generate de asigurarea calității în învățământul superior.


Conferința va găzdui peste 120 de participanți din țară și din străinătate. Conferința va fi onorată de prezența a 23 de personalități din străinătate din domeniul asigurării calității în învățământul superior reprezentând 15 țări. La conferință vor participa reprezentanți ai forurilor de conducere ale organismelor europene din domeniul asigurării calității învățământului superior (ENQA, EQAR, ENAEE).
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE