10.02.2009 15:48

Conferinta de lansare a programului „Asigurarea calitatii în învatamântul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calitatii academice la nivel de sistem si institutional“

 

In data de 10 februarie 2009, a avut loc in Aula Academiei de Studii Economice din Bucuresti, Conferinta de lansare a programului finantat din Fondul Social European in cadrul Programului Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane intitulat „Asigurarea calitatii în învatamântul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calitatii academice la nivel de sistem si institutional“ (contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1).

Acest proiect tinteste în mod direct prioritatile programului operational sectorial de dezvoltare a resurselor umane atât prin actiuni pentru sistem, cât si prin actiuni vizând îmbunatatirea capacitatii institutionale: evaluatori de calitate, dezvoltarea personalului de conducere din universitati, decidentii si cei implicati în elaborarea de politici. Acest proiect îsi propune dezvoltarea si consolidarea unei orientari pozitive a comunitatii academice cu privire la procesul de asigurare a calitatii în învatamântul superior (aspecte precum întelegerea comuna a conceptelor de baza, a valorilor, principiilor si mecanismelor etc.), mai ales din perspectiva contextului european extrem de prolific în acest domeniu, precum si dezvoltarea aspectelor practice ale procesului de asigurare a calitatii prin: oferirea catre institutiile de învatamânt superior (IIS) a unui sprijin real referitor la elaborarea si implementarea unor sisteme interne eficiente de asigurare a calitatii; stimularea cadrului extern de îndeplinire a unei cerinte continue - asigurarea calitatii la nivel sistemic.

Agenda conferintei a prevazut o serie de prezentari din partea echipei de coordonare a activitatilor din proiect, precum si o conferinta de presa.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE