13.07.2011 09:49

Comunicat de presă

 

În perioada 14-16 iulie 2011, ARACIS organizează a treia Conferință Internațională „Institutional Strategic Quality Management – ISQM 2011”, în cadrul programului finanțat din Fondul Social European din cadrul proiectului „Asigurarea calității în învățământul superior din România în context european. Dezvoltarea managementului calității academice la nivel de sistem și instituțional“ (contract nr.: POSDRU/2/1.2/S/1).

Lucrările conferinței se desfășoară la Sibiu, în colaborare cu Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și cu Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu.

La conferință vor fi prezentate peste 50 de lucrări de specialitate în domeniul asigurării calității, din țară (București, Brașov, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Sibiu, Suceava, Galați, Târgu-Mureș, Oradea, Craiova, Sibiu etc.) și din străinătate (Germania, Belgia, Portugalia, Spania, Rusia, Kazahstan, Franța, Italia, Austria, Finlanda, Suedia, Marea Britanie, Ungaria etc.).

La conferință participă domnul Achim Hopbach (președintele ENQA), domnul Colin Tuck (directorul EQAR), domnul Giuliano Augusti (președintele ENAEE) și domnul Bruno Curvale (fost președinte al ENQA).
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE