25.05.2015 11:39

Informare

 

Joi, 21 mai 2015, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a primit vizita unui grup de copii participanți la Festivalul Internațional de Limbă și Cultură „Culorile Lumii”, ediția a XIII-a. Agenția mulțumește Fundației „Lumina” Instituții de Învățământ pentru oportunitatea de a asista la acest moment deosebit. ARACIS încurajează și promovează cunoașterea și respectarea altor culturi, cunoașterea interculturală și schimbul de valori intercultural, creativitatea și exprimarea artistică. „Culorile Lumii”, ediția a XIII-a. Agenția mulțumește Fundației „Lumina” Instituții de Învățământ pentru oportunitatea de a asista la acest moment deosebit. ARACIS încurajează și promovează cunoașterea și respectarea altor culturi, cunoașterea interculturală și schimbul de valori intercultural, creativitatea și exprimarea artistică.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE