17.05.2016 13:06

Comunicat de presă

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a organizat, în perioada 12 - 14 mai 2016, la inițiativa Centrului Educațional PRO DIDACTICA din Chișinău, prima vizită de studiu și schimb de bune practici a reprezentanților Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional din Republica Moldova (ANACIP).

La eveniment au participat doisprezece reprezentanți ai ANACIP (membri în Consiliul de conducere și experți ai aparatului tehnic), iar temele abordate în cadrul întâlnirii au fost următoarele: managementul intern al ARACIS și al Consiliului ARACIS, organizarea economică și administrativă a ARACIS, modalități de selectare, instruire și monitorizare a activităților de evaluare ale evaluatorilor, bune practici și experiențe de evaluare externă a calității, proceduri de evaluare externă a calității, experiențe de monitorizare a programelor/ instituțiilor de învățământ în etapa post-evaluare, experiențe de evaluare externă a Agenției, în vederea înscrierii în EQAR, bune practici de colaborare la nivel internațional etc.

Rolul experților ARACIS a fost acela de a le împărtăși reprezentanților ANACIP, experiența proprie, de peste zece ani, a modalităților de desfășurare și de organizare a activității Agenției de care ANACIP poate beneficia, cu titlul de bune practici, în realizarea acțiunilor sale.

Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului "Parteneriate pentru calitate și relevanță în învățământul profesional tehnic în domeniul TIC din Moldova", implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA din Chișinău, cu sprijinul Agenției pentru Dezvoltare a Austriei și al Guvernului României și implementat în perioada decembrie 2015 - noiembrie 2018. Această vizită de studiu și schimb de bune practici este prima din seria programului de formare pe care ARACIS îl susține pentru personalul tehnic, membrii Consiliului de conducere și evaluatorii ANACIP.

Compartimentul Relații Internaționale, Implementare Proiecte, Comunicare și Organizare Evenimente, ARACIS
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE