18.01.2017 09:02

Apel la contribuții pentru ”Quality Assurance Review (QAR)” Vol. 7, nr. 1, 2017

 

Apel la contributii_RO

Anexa 1_originalitate_RO

Anexa 2_delegare_RO

În vederea asigurării transferului de bune practici și a comunicării între experții interni și externi, precum și pentru promovarea dezvoltării unei culturi a asigurării calității în învățământul superior, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) publică, semestrial, Revista pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (Quality Assurance Review).

Revista este editată din fondurile proprii ale ARACIS şi asigură și sustenabilitatea proiectului „Dezvoltarea şi consolidarea culturii calităţii la nivelul sistemului de învăţământ superior românesc - QUALITAS”, Contract POSDRU/155/1.2/S/141894.

Instrucțiuni pentru autori:

Pentru a publica un articol în revista QAR, vă rugăm să parcurgeți următoarele etape:

1. Trimiteți articolul conform «Instrucțiunilor de redactare» la următoarea adresă: qar@aracis.ro.

2. ARACIS vă va notifica asupra primirii articolului și a datei aproximative până la care urmează a se efectua recenzia.

3. ARACIS vă va notifica în scris asupra rezultatului recenziei. Dacă acesta este favorabil publicării, vor fi propuse eventuale corecturi și apoi puteți trimite varianta finală a lucrării, în format electronic, la adresa sus menționată.

Notă: Așezarea în pagină în format final revine colectivului de redacție. Publicarea articolelor academice în revista QAR este gratuită, iar autorul/primul autor primește un exemplar al revistei în care s-a publicat articolul.
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE