16.11.2017 11:59

Comunicat de presă

 

Sesiune de formare cu tema „Standardele pentru evaluarea externă periodică a domeniilor de studii universitare de masterat”

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 10 noiembrie 2017, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, o nouă sesiune de formare a persoanelor responsabile cu asigurarea calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior din România și a membrilor Comisiilor de experți permanenți de specialitate.

La această sesiune au participat peste 200 de persoane, respectiv persoanele responsabile cu asigurarea calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior din România, cadre didactice și studenți membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate, lectori și reprezentanți ai personalului tehnic al ARACIS.

Prin organizarea acestei sesiuni, ARACIS își continuă activitatea de a oferi sprijin și formare angajaților din instituțiile de învățământ superior, în scopul orientării acestora către îmbunătățirea activității lor de asigurare a calității, precum și în vederea sprijinirii și dezvoltării capacității acestora de autoevaluare. În același timp, prin astfel de acțiuni, ARACIS își continuă activitatea de perfecționare a experților evaluatori proprii.

Prezentările susținute pe durata sesiunii sunt următoarele:

•    Evaluarea externă a domeniilor și programelor de studii universitare de masterat - Prof. dr. ing. Iordan Petrescu, Preşedinte ARACIS

•    Oferta și cererea de programe de studii universitare de masterat în date statistice - Conf. dr. Emilia Gogu, Academia de Studii Economice, evaluator ARACIS

•    Programul sesiunii de formare

•    Fotografii sesiune de formare (arhivă rar)
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE