23.03.2018 11:31

Comunicat de presă

 

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS)

acordă Certificarea EUR-ACE® programelor de studii universitare de licență care se finalizează cu Diplomă de inginer

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) organizează, în data de 26 martie 2018, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Biotehnologii, B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, un eveniment dedicat certificării EUR-ACE®, la care au fost invitaţi reprezentanţi ai comunităților academice care oferă programe de studii care se finalizează cu „Diplomă de inginer”, dar şi ai angajatorilor. Diploma de inginer certificată EUR-ACE® este recunoscută la nivel internațional, iar posesorilor acesteia li se conferă, la cerere, titlul de „EUR Ing”.

Pentru informarea publicului, menţionăm că ARACIS este agenție membră a rețelei „European Network for Engineering Accreditation (ENAEE)”, rețea creată ca rezultat al unui proiect finanţat de Uniunea Europeană. În această calitate, ARACIS este autorizată să acorde certificarea EUR-ACE® programelor de studii universitare de licență acreditate ca urmare a evaluărilor ARACIS.

În cursul anului 2017, în urma evaluărilor externe efectuate la solicitarea universităților interesate, ARACIS a aprobat acordarea certificatelor EUR-ACE® pentru zece programe de studii universitare de licență din cadrul a patru universități, respectiv Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Transilvania din Brașov.

În cadrul evenimentului din 26 martie 2018 certificatele EUR-ACE® vor fi înmânate universităților beneficiare, pentru programele de studii care le-au obţinut. Vor participa la eveniment reprezentanți ai instituțiilor de învățământ superior, specialiști având contribuții importante în domeniul certificării EUR-ACE®, membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS din domeniile Științe inginerești, respectiv Științe agricole şi silvice, studenți membri ai federațiilor studențești din România, reprezentanți ai Consiliului ARACIS, angajatori.

Evenimentul se va bucura de participarea Președintelui ENAEE, Prof. dr. ing. Bernard Remaud, din Franţa.

Totodată, în cadrul evenimentului vor fi prezentate informații referitoare la cadrul general al certificării EUR-ACE® precum și elemente utile cu privire la evaluarea externă a programelor de studii de inginerie de către ARACIS, în vederea certificării EUR-ACE®. De asemenea, vor fi prezentate aspecte ale certificării EUR-ACE® din perspectiva universităților și a programelor de studii evaluate, a angajatorilor și a studenților.

23 martie 2018

ARACIS, Biroul Comunicare și Relații Publice

E-mail: office@aracis.ro

Telefon: 021.206.76.32
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE