28.03.2018 12:03

Eveniment EUR-ACE martie 2018

 

Eveniment de diseminare și de înmânare a certificatelor EUR-ACE®

26 martie 2018

Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) a organizat, în data de 26 martie 2018, la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, Facultatea de Biotehnologii, B-dul Mărăşti nr. 59, sector 1, evenimentul dedicat certificării EUR-ACE® la care au fost invitaţi reprezentanţi ai comunităților academice care oferă programe de studii care se finalizează cu „Diplomă de inginer”. Diploma de inginer certificată EUR-ACE® este recunoscută la nivel internațional, iar posesorilor acesteia li se conferă, la cerere, titlul de „EUR Ing”.

De asemenea, în cadrul evenimentului au fost înmânate certificatele EUR-ACE® pentru zece programe de studii universitare de licență evaluate extern, din cadrul a patru universități, respectiv Universitatea Politehnica din București, Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și Universitatea Transilvania din Brașov.

Evenimentul s-a bucurat de participarea Președintelui ENAEE, Prof. dr. ing. Bernard Remaud, din Franţa.

Pe lângă reprezentanții instituțiilor de învățământ superior, la eveniment au participat: specialiști având contribuții importante în domeniul certificării EUR-ACE®, membri ai Comisiilor de experți permanenți de specialitate ale ARACIS din domeniile Științe inginerești, respectiv Științe agricole şi silvice, studenți membri ai federațiilor studențești din România, reprezentanți ai Consiliului ARACIS și ai angajatorilor.

Prezentari EUR-ACE

Fotografii eveniment EUR-ACE

 

 

 
ENQA


EQAR


INQAAHE


CEE


ENAEE


EQANIE